cze uk rus

 

  Vedení společnosti EKOINVESTA spol. s r.o. tímto sděluje svým zákazníkům, obchodním partnerům a    všem zaměstnancům, v souladu s požadavkem právních a technických norem:
že jeho hlavním záměrem ve zvyšování spokojenosti zákazníků jsou dodávky vysoké kvality a užitné hodnoty, což považuje za základ spokojenosti zákazníka za úspěch v soutěži s konkurencí a za rozhodující prvek pro dosažení trvalé prosperity společnosti a nutnost trvalého zlepšování všech procesů, které ovlivňují nebo by mohly v budoucnu působit na životní prostředí zákazníka.
Totéž platí v procesech v sídle společnosti při používání vozidel, při rozvíjení infrastruktury a při udržování a zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců společnosti – při hospodaření s odpady všeho druhu, zejména v procesech:
Vedení společnosti EKOINVESTA spol. s r.o. proto považuje za nezbytné dále zdokonalovat a zlepšovat uvedené systémy, při současné minimalizaci ztrát způsobených nekvalitními dodávkami tak, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem.
Vedení společnosti EKOINVESTA spol. s r.o. ve vztahu k dodavatelům považuje za nezbytné rozvíjet s nimi aktivní spolupráci při vyjasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci za účelem zvyšování kvality nakupovaných materiálů, polotovarů a služeb pro zabezpečení vysoké kvality finálního produktu.

Závazek a angažovanost vedení společnosti
K naplnění této politiky se vedení zavazuje, že bude pro udržování a zlepšování těchto systémů:
Závazek a angažovanost zaměstnanců
Všichni zaměstnanci si uvědomují, že úrovní své práce ovlivňují kvalitu dodávaného výrobku nebo služby a životní prostředí. Pro naplnění této Politiky se zavazují přesně plnit dokumentované postupy - předpisy, pracovní a kontrolní postup, které řídí jejich činnost v procesu stavby, montáže a při výrobě potrubních dílů.