POLITIKA KVALITY


Vedení společnosti EKOINVESTA spol. s r.o. tímto sděluje svým zákazníkům, obchodním partnerům avšem zaměstnancům, v souladu spožadavky právních a technických norem:

  • ČSN EN ISO9001na systémmanagementu kvality
  • ČSN EN ISO3834-2 nasystém managementu kvality přisvařování
  • Nařízení vlády 219/2016 sb.(2014/68/EU) na systém managementu kvality při návrhu, výrobě a posuzování shody tlakových zařízení

že jeho hlavním záměrem ve zvyšování spokojenosti zákazníků jsou dodávky vysoké kvality a užitné hodnoty, což považuje za základ spokojenosti zákazníka za úspěch v soutěži s konkurencí a za rozhodující prvek pro dosažení trvalé prosperity společnosti a nutnost trvalého zlepšování všech procesů, které ovlivňují nebo by mohly v budoucnu působit na životní prostředí zákazníka. Totéž platí v procesech v sídle společnosti připoužívání vozidel, při rozvíjení infrastruktury a při udržování a zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců společnosti zejména v procesech:

  • návrh, vývoj, výroba a dodávky potrubních kompenzátorů a růmyslových armatur
  • provádění pozemních průmyslových a vodohospodářských montáží  a staveb

Image

 

Vedení společnosti EKOINVESTA spol. s r.o .proto považuje za nezbytné dále zdokonalovat a zlepšovat uvedené systémy, při současné minimalizaci ztrát způsobených nekvalitními dodávkami tak, abyse společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem.

Vedení společnosti EKOINVESTA spol. s r.o. ve vztahu k dodavatelům považuje za nezbytné rozvíjet s nimi aktivní spolupráci při vyjasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci za účelem zvyšování kvality nakupovaných materiálů, polotovarů a služeb pro zabezpečení vysoké kvality finálního produktu.


 

Závazek a angažovanost vedení společnosti

K naplnění této politiky se vedení zavazuje, že bude pro udržování a zlepšování těchto systémů:

  • vytvářet trvale potřebné organizační, finanční a personální zdroje, poskytovat účinnou pomoc při výchově, školení a výcviku zaměstnanců, aby byli schopni plnit všechny požadavky vyplývající z této politiky, trvale dbát o účinnou kontrolu jeho funkčnosti
  • neustále monitorovat vnější a vnitřní aspekty, rizika a příležitosti, které mají vliv na integrovaný systém managementu kvality, řešit možná rizika a plánovat opatření k jejich odstranění
  • v procesu řízení výroby, montáže nebo stavby zlepšovat infrastrukturu a pracovní prostředí
  • poskytovat účinnou pomoc přivýchově, školení a výcviku zaměstnanců,  aby byli schopni plnit všechny požadavky vyplývající z této politiky
  • trvale dbát na účinnou kontrolu funkčnosti integrovaného systému a jeho zlepšování

Závazek a angažovanost zaměstnanců

Všichni zaměstnanci si uvědomují, že úrovní své práce ovlivňují kvalitu dodávaného výrobku nebo služby. Pro naplnění této Politiky se zavazují přesně plnit dokumentované informace-směrnice, pracovní a kontrolní postupy, které řídí jejich činnost v procesu výroby potrubních dílů, montáže nebo stavby.

 

Jaromír Derych - Jednatel společnosti