EKOINVESTA SPOL. S R.O.


Společnost EKOINVESTA zahájila svoji činnost již v roce 1991. Tehdy byla založena jako sdružení fyzických osob. Hlavní obchodní aktivity navázaly na dlouholeté zkušenosti v oblasti průmyslových armatur a potrubní kompenzace z dodavatelského závodu SIGMA Hranice. Zakázková náplň spočívala v plnění komplexních dodávek průmyslových armatur, čerpací techniky a potrubních technologií. Nedlouho poté byla zahájena první výroba pryžových kompenzátorů. Probíhala kompletováním pryžových kompenzátorů z nakupovaných polotovarů.

Postupem času se z ryze obchodní společnosti vyvinula ve společnost zabývající se montážní činností. Projekty byly plněny komplexně, tzv. „na klíč“. V roce 1996 se organizace přetransformovala ve společnost s ručením omezeným. Zároveň došlo ke změnám ve vedení a struktuře společnosti což mělo za následek přeměnu v ryze rodinnou firmu. EKOINVESTA spol. s r.o. se díky spojení zkušeností, energie, nápadů a inovativních postupů všech svých zaměstnanců a blízkých spolupracovníků stala spolehlivým a silným partnerem.

V roce 2005 byla zakoupena kompletní výrobní technologie Matadoru Bratislava a.s. a byla zahájena komplexní gumárenská výroba kompenzátorů a potrubních komponentů. Zároveň byl podpořen i vývoj nových technologií, které umožňují flexibilní výrobu a splnění požadavků zákazníka v nejvyšší evropské kvalitě.

Od roku 2008 je také věnována velká pozornost vývoji a výrobě ocelových pomocných armatur. Veškeré výrobky jsou vyráběny s filozofií nejvyšší kvality a jsou maximálně přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníka. Produkty společnosti EKOINVESTA spol. s r.o. prodávané pod obchodní značkou GKFLEX jsou tak výsledkem dlouholetých zkušeností, zázemí a pevných vazeb neustále se zdokonalující rodinné firmy.

V průběhu roku 2016 byla navázána obchodní spolupráce s renomovanými výrobci průmyslových armatur a začaly být zákazníkům nabízeny komplexní dodávky potrubních celků složených z vlastních výrobků a distribuce ostatních výrobních partnerů.

Naše hlavní činnosti

Kompenzátory

Průmyslové armatury

Stavebně montážní činnost

Image